Dagbesteding Oosterwolde

Wij hebben een arbeidsmatige locatie in Oosterwolde. Dit is een locatie met ruim 400 vierkante meter oppervlakte waar verschillende mogelijkheden zijn tot dagbesteding. Hier bieden wij onder andere creatieve werkzaamheden naast metaalbewerking, houtbewerking en koken.
Op deze dagbesteding is het mogelijk om verschillende activiteiten te doen onder professionele begeleiding. Je kunt samen met de groep aan een project werken of iets helemaal zelfstandig doen. Daarnaast is er altijd ruimte voor een gezellig praatje. Alles kan en niks moet! Samenwerking, individuele aandacht, coaching en ondersteuning waar nodig. We willen vooral dat je plezier hebt in wat je doet. Dat is waar het om draait bij Dagbesteding Noord!

Dagbesteding Noord is uniek omdat er niet aanbod maar
vraaggericht wordt gewerkt waarbij de wensen van de deelnemer centraal staat. Voorbeelden
hiervan kunt u vinden op onze website.
Daarnaast heeft Dagbesteding Noord een goed netwerk binnen het bedrijfsleven wat stijgen op de
participatieladder stimuleert en hiermee de ontwikkeling van de cliënt. Het aanbieden van passende
leerwerktrajecten valt onder de mogelijkheden bij Dagbesteding Noord. Ons doel is een zo’n groot
mogelijke redzaamheid binnen de maatschappij

leren & werken

Op onze locatie in Oosterwolde is het mogelijk om je verder te ontwikkelen binnen de horeca, houtbewerking,  elektra en metaal.  Het opdoen van vakkennis en werkervaring  staat hierin centraal.