Visie / Missie

Onze visie en missie is gebaseerd op 3 kernwaarden: acceptatie, participatie en realisatie.
Acceptatie staat voor erkend worden in wie je bent en wat je mogelijkheden zijn. Door het ontdekken van wat je kan en wie je bent, in plaats van wat je niet kan of bent, groei je als mens. Door middel van een zinvolle dagbesteding vergroot jij je eigenwaarde en creëer je een dagstructuur. Het brengt zingeving in je leven door middel van een actieve deelname aan de maatschappij.

Daarna volgt de stap participatie. Vanuit onze dagbesteding kijken wij, samen met jou, waar jouw kwaliteiten en mogelijkheden liggen. Vanuit deze kwaliteiten verzorgen we een maatwerkpakket van opleiding, coaching en werkervaring om  vaardigheden te ontwikkelen, kennis op te doen en samen met jou je toekomstperspectief helder te krijgen.

Als laatste komt realisatie. Dit is de laatste stap waarin je alle opgedane ervaring, kennis en kwaliteiten weet in te zetten voor het vinden van een baan of werkplek die past bij jouw behoeftes en mogelijkheden. Wij spreken niet over participatie maar realisatie als laatste stap, omdat niet het participeren in de maatschappij maar het realiseren van jouw wensen en het toepassen van je mogelijkheden de sleutel is tot succes. Realisatie is vanuit jezelf en voor jezelf!

Het is mogelijk om het hele traject te doorlopen of slechts èèn van de stappen. Jij bent hierin sturend en bepalend.

Team Dagbesteding Noord