Jouw toekomst in ontwikkeling

We gaan er samen voor.

Contact

Benny Olijve & Maarten Bronkhorst

Mijn naam is Benny Olijve. Ik ben nu ongeveer tien jaar werkzaam binnen de zorgsector. Nadat ik mijn opleiding sociaal pedagogisch werker had afgerond, ben ik als activiteiten- begeleider werkzaam geweest op een zorginstelling voor visueel beperkten.

Via verschillende zorginstellingen ben ik uiteindelijk als coördinerend begeleider werkzaam geraakt op een zorgboerderij voor mensen met een verstandelijk beperking en of psychosociale problematiek. Daarnaast ben ik meerdere jaren werkzaam als persoonlijk begeleider op een kinderwoonvoorziening in Assen. Hier begeleid ik kinderen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek.

Mijn naam is Maarten Bronkhorst. Ik ben sinds enkele jaren werkzaam als groepsleider en persoonlijk begeleider in de zorg. Ik heb onder andere gewerkt op een gesloten afdeling voor mensen met NAH. Heden ben ik nog werkzaam op een zorgboerderij als groepsleider en persoonlijk begeleider. Ik heb een coachingsopleiding gevolgd en daarnaast verschillende trainingen op het gebied van zorg.

Door ervaringen binnen de zorgsector, zowel positief als dingen die anders kunnen, hebben wij besloten om een eigen bedrijf te starten omdat wij geloven dat het anders kan. Onze ervaring is, dat er niet altijd vraaggericht wordt gewerkt, maar aanbodgericht. Dit resulteert in zorgvragers die zich moeten aanpassen aan de organisatie, terwijl zij degenen zijn, die zorg inkopen middels hun persoonsgebonden budget (pgb). Wij geloven dat de wens van de zorgvrager centraal moet staan en hier een passend werkpakket op maat voor dient te worden geleverd. Onze kracht ligt in het samen met de zorgvrager kijken naar mogelijkheden en hier een passend dagbestedingstraject voor te ontwikkelen.

Zoals onze slogan al zegt; Jouw toekomst in ontwikkeling, we gaan er samen voor!

Maarten Bronkhorst & Benny Olijve

Dagbesteding Noord
Houtwal 25 A
8431EX Oosterwolde
K.V.K. 69074046

Voor meer informatie kunt u bellen met;

Maarten Bronkhorst: 0634026138 of Benny Olijve: 0622154483

Mail naar info@dagbestedingnoord.nl of dagbestedingnoord@gmail.com

Contact

U kunt ook contact opnemen met ons door de hieronder staande formulier in te vullen.